Aalbregtse Alebregtse (Zeeland,
Zeeuws-Vlaanderen , Zuidzand,Draaibrug,Aardenburg, Oosburg, Cadzand,Zierikzee,
Wissekerke enz.

Tekst overgenomen uit de wapengids in oud nederlands.

 

Wapen: In rood 2 schuingekruiste veeren pennen van zilver,
de schachten omlaag en gestoken door een 3-bladige fleuronkroon van goud,
vergezeld in het hoofd van een zilveren molensteen. Helmteken:een roode
burcht. Dekkleeden: zilver en rood.Het bovenstaande wapen is aangenomen
en wordt gevoerd door den heer M.A. Aalbregtse, gemeente-secretaris van
Oostburg, en volgens een lakafdruk in eigen collectie.  Het geslacht
Aalbregtse in Zeeuwsvlaanderen is van ouds een molenaarsfamilie, waar dan
ook de molensteen, in het hoofd van het wapenschild, aan herinnert.  Op den
korenmolen, welke vlak bij het dorp Zuidzande staat, is de familie
Aalbregtse meer dan 100 jaren korenmolenaar geweest. Ook op de molens te
Draaibrug, gemeente Aardenburg, als te Cadzand, komen nog afstammelingen
voor op dezelfde molens.  Het voorvaderlijk bedrijf van korenmolenaar wordt
dus met recht verzinnebeeld door den molensteen, opgenomen in het
wapenschild, welke de herinnering aan dat bedrijf levendig houdt.
De schuingekruiste veeren pennen zijn aangenomen in verband
met het secretarisschap van den eersten wapenvoerder, in dienst der gemeente
Oostburg en dat ze gestoken zijn door een 3-bladige fleuronkroon (geen
rangbetekenis) , duidt op de acte M.O. schoonschrijven van bedoelden
gemeentesecretaris. De rode burcht als helmteken houdt in, een gedachtenis
aan de geboorteplaats Aardenburg van dhr
M.A.Aalbregtse.
Zoo heeft elke opgenomen figuur in dit wapen een zinrijk beteekenis,
symbolen ter herinnering bewaard, vastgelegd en tot uitdrukking gebracht in
het familiewapen, doelbewust ontworpen en aangenomen.
Alliantie: de Hullu.
De familie de Hullu is een Hugenootengeslacht, alhoewel in hoofdzaak in den
landbouwenden stand, telt ook dit geslacht verschillende molenaars onder
zijn leden. Zie over deze familie Dr J de Hullu uitg deventer 1897 de
hofsteden van Goede en Breskens. Zie Anna de Hullu gehuwd op 27-09-1866 te
Zuidzande met
Aalbregtse Johannes Jozias geb. 29-02-1840 te Sluis en overl
10-01-1921 te Groede. Zij bewoonden o.a. de hofstede “het hof welgelegen” te
Groede.

In Castle Malahide Ierland (net boven Dublin) is in een
naamregister de verwijzing naar de naam Aalbregtse gevonden.