Wat is genealogie?

Een bekende vraag is: Wat is genealogie?Oorsprong van het  woord Genealogie: het woord komt uit het Grieks en bestaat uit twee delen:

  • Genea: γενεά
    betekent letterlijk ‘afkomst’, ‘afstamming’.
  • Logos: λόγος
    betekent letterlijk ‘wetenschap’, ‘kennis’.

Genealogie is een wetenschapelijke discipline binnen de geschiedkunde, die zich bezig houdt met het onderzoek naar familierelaties, de oorsprong van families en de ontwikkeling en geografische verspreiding van familienamen.

Binnen de academische geschiedkunde is de genealogie vooral een hulpmiddel om maatschappelijke veranderingen in kaart te brengen. Zo kan men bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling van bepaalde begroepsgroepen, specifieke etnische groepen en dergelijke goed in kaart brengen. Door middel van genealogisch onderzoek kan men geschiedkundige ontwikkelingen traceren; binnen de academische geschiedkunde is genealogie maar zeer zelden een doel op zich zelf, maar meestal een hulpswetenschap voor sociale geschiedenis waarmee men een antwoord wil vinden op bredere geschiedkundige vraagstellingen.

Naast de academische beoefening van genealogie (universiteiten, onderzoerkers), zijn het vooral privé personen die zich bezig houden met
genealogisch onderzoek, en dan vooraal naar hun eigen voorouders. De doelstelling wijkt dus nogal af van die van de academische wetenschap. Genealogie is een van de populairste hobbies geworden, mede doordat het moeizame uitzoeken van een genealogie nu ook toegangelijker is geworden door gegevens die online gepubliceerd worden. De ontwikkeling van het internet heeft een grote verandering binnen de genealogie teweeg gebracht